ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Category: Обучение и възпитание Published: Wednesday, 02 December 2020

ГРАФИЦИ ЗА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКГРОННА СРЕДА ЗА:

 

-> ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


 -> УЧЕНИЦИТЕ ОТ I "а" КЛАС

-> УЧЕНИЦИТЕ ОТ I "б" КЛАС


-> УЧЕНИЦИТЕ ОТ II "а" КЛАС

-> УЧЕНИЦИТЕ ОТ II "б" КЛАС


-> УЧЕНИЦИТЕ ОТ III "а" КЛАС

-> УЧЕНИЦИТЕ ОТ III "б" КЛАС

 

 

 

Hits: 388