Административни услуги

Category: За училището Published: Monday, 21 January 2019

1. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.


2. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.


3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.


4. Издаване на удостоверения за преместване на ученици в държавните и общинските училища.

Формати за изтегляне и попълване:

- Заявление за преместване

- Заявление за прем


5. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

 

Hits: 1348