Актуална информация

Category: Актуално
Published: Monday, 14 September 2020

->ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-


 

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ,

 

 Във връзка с организирането и провеждането на НВО – VІІ клас за учебната 2019/2020 г., ви информирам следното:

 

1.    Изпитите от Националното външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА са задължителни за всички ученици.

 2.    Учениците имат право да се явят и на трети изпит – по изучавания чужд език, който е по желание. За целта от 06.04. до 10.04.2020 г., желаещите следва да подадат заявление по образец до директора на училището /Приложение 2_1.3 чужд език/. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, заявленията се изпращат сканирани на електронен адрес /e-mail/ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3.    Учениците, които желаят да продължат образованието си в спортно училище или училище по изкуствата, следва да подадат заявление /Приложение 2_1.1 за проверка на способностите/ за явяване на изпити за проверка на способностите. Заявленията се изпращат на посочения електронен адрес.

 4.    Образци на заявления може да изтеглите и попълните:

Приложение 2_1.3 чужд език   от ->ТУК<-

- Приложение 2_1.1 за проверка на способностите  от ->ТУК<-

 

  Останете си вкъщи и бъдете здрави!

 

Жечка Кабова - Михова - директор


 

Заповед № 433 от 25.03.2020 г. на директора на училището за утвърждаване на план-приема за учебната 2020/2021 година

 

Може да изтеглите и попълните:

 

Приложение 1 - Заявление за прием в първи клас   ->ТУК<-

Приложение 3 - Заявление за записване в първи клас   ->ТУК<-

 

 


 

 

-> ЗАПОВЕД за определяне на заявител 

 

по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"


-> ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продукти

по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"  -> ДОКУМЕНТАЦИЯ за предложения за доставка - Приложение №1 към обявлението 


 

 МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ

БРОЙ 1  БРОЙ 2  БРОЙ 3   БРОЙ 4   БРОЙ 5   БРОЙ 6   БРОЙ 7   БРОЙ 8  БРОЙ 9  БРОЙ 10  БРОЙ 11  БРОЙ 12  БРОЙ 13  БРОЙ 14  БРОЙ 15  БРОЙ 16  БРОЙ 17  БРОЙ 18  БРОЙ 19  БРОЙ 20 БРОЙ 21  БРОЙ 22  БРОЙ 23  БРОЙ 24  БРОЙ 25  БРОЙ 26 БРОЙ 27  БРОЙ 28  БРОЙ 29  БРОЙ 31  БРОЙ 32 БРОЙ 33  БРОЙ 34  БРОЙ 34  БРОЙ 35  БРОЙ 36  БРОЙ 37  БРОЙ 38  БРОЙ 39  БРОЙ 40  БРОЙ 41   БРОЙ 42  БРОЙ 43 БРОЙ 44 БРОЙ 45  БРОЙ 46 БРОЙ 47 БРОЙ 48 БРОЙ 49


 

СПОРТИСТ НА 2014 ГОДИНА

 На тържествена церемония, която се организира за първи път в града бяха отличени най-добрите състезатели и треньори в шестте вида спорт, които се практикуват в Гълъбово. В художествената гимнастика доминацията на наши ученички е тотална - най-добра състезателка на клуба по художествена гимнастика е Теодора Момчилова - ученичка в VІ клас. Номинирани за най-добри гимнастички бяха още Пламена Маринова -V клас и Катерина Иванова - ІІ клас.

 

 Пълна информация, както и видео може да видите ТУК