Полезни връзки

Category: Полезни връзки
Published: Monday, 06 April 2020

Полезни връзки

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - РЕСУРСИ

 Ms Teams -  https://edu.mon.bg/

 Ръководство за работа в Ms Teams - https://e.evo.bg/

 Безплатни платформи, образователни ресурси и обучителни материали - https://edubg2020.wixsite.com/edubg

 Математика - https://bg.khanacademy.org/math

 Математика с компютър  - http://vivacognita.org/_/viva-math/

 ИТ - https://it-5ou.weebly.com/

 Интерактивни упражнения - https://learningapps.org/

 Живи листи - https://www.liveworksheets.com/worksheets/bg

 Обучителни видеоклипове - https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw

 Национален център за безопасен интернет - https://www.safenet.bg/bg/

 Аудио диктовки - https://pretvoritel.com/dictation/

 Видеоуроци на Просвета - https://www.prosveta.bg/uchim/videourotsi

 Школо-Shkolo.bg

Уча се. Видео уроци.