Графици, седмични разписания

Category: За учениците
Published: Friday, 15 September 2023

 НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

 06.02.2024 г.  I - XII клас

  Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

  Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

 13.05.2024 г.  –  XII клас (13 учебни седмици)

 29.05.2024 г.    І – III клас (14 учебни седмици)

 14.06.2024 г    IV – VІ клас (16 учебни седмици)

 28.06.2024 г.  –  V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 28.06.2024 г.    VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)


 

-> ГРАФИК за провеждане на контролните работи в начален етап на основното образование 


->  ГРАФИК за провеждане на контролните и класните работи в прогимназиален етап на основното образование


->  ГРАФИК за провеждане на спортните дейности по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО


->  ГРАФИК за провеждане на консултации в начален етап на основното образование 


->  ГРАФИК за провеждане на консултации в прогимназиален етап на основното образование 


 

СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ:

 -> ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ I - IV КЛАС

  -> ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ V - VII КЛАС

-> ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН