Безопасност на движението по пътищата

Category: Безопасност на движението по пътищата
Published: Monday, 20 September 2021

Инициативи за 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

 

 На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата.

 

 През 2019 г. с решение на МС датата 29 юни е определен за Ден на безопасността на движението по пътищата.

 

Целта е с началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата.

 

 В периода от 10.06.22 г. до 17.06.2022 г. в нашето училище бяха проведени следните инициативи:

 

 1. Състезание – нареждане на пъзел „Пътни знаци“.

 

 2. Презентация на тема „Безопасността на децата през лятната ваканция“.

 

 3. Лекция на тема „Моят велосипед“.

 

 

 

 


 

Мили деца,

 

 спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

 

 Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

 

 Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

 

 Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

 

 Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

 

 Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

 

 Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

 

 При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.

 

 Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.

 

 Не играйте около спрели и паркирали автомобили.

 

 Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.

 

 Не излизайте внезапно на уличното платно.

 

 Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.

 

 Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.

 

 Карайте велосипед на разрешените за това места.

 

 Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.

 

 Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

 

  Вслушвайте се в съветите на вашите родители и учители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.

 

 Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 


 

 Училищна комисия по БДП

 

    1. Венцислав Димитров Иванов – председател

 

    2. Нела Тенева Владимирова                 – член

 

    3. Красимира Петкова Донева                – член

 

      Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия с участия на деца :

 

      1.  Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.

 

 2.  Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”.

 

 3.  С учениците от V-­VII клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно ” 5-минутка” ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;

 

 4.  В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;

 

 5.  Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;

 

 6.  Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители.

 


 

 

 

Набелязани мерки в рубриката по БДП:

 

  На родителски срещи в рамките на не по-малко от 10 минути, да се информират родителите по БДП и да се предприемат мерки, които са свързани с рисковото поведение на пътя, лична безопасност и опазване на здравето и живота на децата;

 

 Провеждане на инструктажи  по БДП – пет минутки в края на последния час за деня;

 

 В годишния план за часа на класа да се включат часове по БДП;

 

   Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението;

 

 Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”;

 

 Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители;

 

 Класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата.

 


 

 

 

->ПЛАН - ПРОГРАМА

 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА<-

 


 

 

 

 

->ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-

 


 

 


 

МАТЕРИАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В САЙТА НА МОН

 

 

 

 

 

->Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

 

 ->Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

 

->Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

 

 ->Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

 

 ->Програма за обучение по БДП за I клас

 

 ->Програма за обучение по БДП за II клас

 

 ->Програма за обучение по БДП за III клас

 

 ->Програма за обучение по БДП за IV клас

 

 ->Програма за обучение по БДП за V клас

 

 ->Програма за обучение по БДП за VI клас

 

 ->Програма за обучение по БДП за VII клас