Полезна информация

Category: За родителите
Published: Wednesday, 14 September 2022

Отсъствие на ученик по уважителни причини:

1. ДО 3 /ТРИ/ ДНИ може да изтеглите и попълните от ->ТУК<-

2. ДО 7 /СЕДЕМ/ ДНИ може да изтеглите и попълните от ->ТУК<-


ЗАЯВЛЕНИЕ
По чл. 62, ал.1, т.3 от Наредбата за приобщаващо образование

Относно: Отсъствия на ученик до 3 дни по уважителни причини

Може да го изтеглите и попълните от ->ТУК<-