Полезна информация

Category: За родителите
Published: Wednesday, 14 September 2022

Отсъствие на ученик по уважителни причини:

1. ДО 3 /ТРИ/ ДНИ може да изтеглите и попълните от ->ТУК<-

2. ДО 7 /СЕДЕМ/ ДНИ може да изтеглите и попълните от ->ТУК<-


ЗАЯВЛЕНИЕ
По чл. 62, ал.1, т.3 от Наредбата за приобщаващо образование

Относно: Отсъствия на ученик до 3 дни по уважителни причини

Може да го изтеглите и попълните от ->ТУК<-


 

 

 

 

Прием за учебната 2020/2021 година

Category: За родителите
Published: Wednesday, 22 April 2020

 

Информация за родителите

на бъдещите първокласници от Второ основно училище „Христо Ботев“ гр. Гълъбово

_________________________________________

       Училището ни разполага с 17 учебни стаи, 2 компютърни кабинета, игротека  и физкултурен салон. Кът за четене, в който децата учат и се забавляват.

       Учебни занятия започват в 8:00 часа и учениците се посрещат от охранител и  дежурен учител в училището.

Има строг контрол на достъп. Пътуващите ученици от всички направления се придружават от учители.

Последният час свършва в 12:05 часа и учениците се поемат от учител целодневна организация.

Учебните часове са с продължителност 35 мин. Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е 20 минути.

Училището предлага и целодневна форма на организация.

        Стаите на първокласниците се помещават на първия етаж, където е столовата и медицинският кабинет. Учениците са постоянно с учител до предаването им на родител/настойник/. Особеностите на учебния план са отразени в заявленията за прием.  Учениците от първи клас  изучават и  английски език. Училището работи с електронен дневник. Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра с работно време от 08:30 ч. – 17:00 ч. Медицинските картони на децата трябва да бъдат предадени в медицинския кабинет до 20.09.2020г. Подкрепа на учениците се оказва и от педагогически съветник, който е и психолог.

        Ръководството на училището е осигурило доставки по схемите на ДФЗ „Училищен плод“ и “Училищно мляко“. На учениците от начален етап е осигурена и ежедневна подкрепяща закуска. Училището работи по национални проекти и програми, които осигуряват и развиват у учениците различни полезни компетенции и креативност. Класните ръководители на паралелките от първи клас се назначават със заповед на директора в началото на м. септември.

Родителската среща за първокласниците ще се състои на 03.09.2020 г. от 17:30 часа в кабинета по музика.

  От ръководството на  II ОУ “Христо Ботев“ гр. Гълъбово


 

Заповед № 433 от 25.03.2020 г. на директора на училището за утвърждаване на план-приема за учебната 2020/2021 година


Може да изтеглите и попълните:

Приложение 1 - Заявление за прием в първи клас   ->ТУК<-

Приложение 3 - Заявление за записване в първи клас   ->ТУК<-