Екип

Category: Екип
Published: Friday, 15 September 2017

Списък на педагогическия персонал при 2 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Гълъбово

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

1.

Жечка Михова

Директор

2.

Марияна Андреева

ЗДУД

3.

Детелина Овчарова

Главен учител

4.

Валентина Иванова

Старши учител в ПЕ

5.

Красимира Донева

Старши учител в ПЕ

6.

Пенка Павлова

Старши учител в ПЕ

7.

Мария Юрукова

Старши учител в ПЕ

8.

Камелия Иванова

Учител в ПЕ

9.

Пенка Димитрова

Старши учител в ПЕ

10.

Венцислав Иванов

Старши учител в ПЕ

11.

Диана Манева

Старши учител в ПЕ

12.

Галина Гочева

Старши учител в ПЕ

13.

Даниела Макахчиева

Старши учител в НЕ

14.

Живка Делчева

Старши учител в НЕ

15.

Галя Господинова

Старши учител в НЕ

16.

Иванка Нончева

Старши учител в НЕ

17.

Весела Вълева

Старши учител в НЕ

18.

Виолета Атанасова

Старши учител в НЕ

19.

Магдалена Димитрова

Старши учител в НЕ

20.

Нела Владимирова

Старши учител в НЕ

21.

Стела Костова

Старши учител в ПГ

22.

Тинка Стоилова

Старши учител в НЕ

23.

Галина Бонева

Учител - ЦДО

24.

Петранка Канчева

Старши учител -ЦДО

25.

Таня Драгиева

Учител - ЦДО

26.

Десислава Йовчева

Учител в НЕ

27.

Меглена Желева

Учител - ЦДО

28.

Господинка Вълкова

Старши учител - ЦДО

29.

Христина Христова

Учител - ЦДО

30.

Зорница Кърджилова

Педагогически съветник