Екип

Category: Екип
Published: Thursday, 14 September 2023

 СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПРИ ВТОРО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ГЪЛЪБОВО1. 


1.     Жечка Михова – директор
 
2.     Велислава Димова – заместник-директор по учебната дейност
 
3.     Зорница Кърджилова – педагогически съветник
 
4.     Стела Костова – старши учител в ПГ
 
5.     Даниела Макахчиева – старши учител в начален етап
 
6.     Живка Делчева – старши учител в начален етап
 
7.     Десислава  Колева – учител в начален етап
 
8.     Галя Господинова – старши учител в начален етап
 
9.     Галина Иванова  – учител в начален
 
10.  Весела Вълева – старши учител в начален етап
 
11.  Нела Владимирова – старши учител в начален етап
 
12.  Магдалена Димитрова– старши учител в начален етап
 
13.  Панайот Панайотов –учител по Физическо възпитание и спорт и Спортни дейности
 
14.  Валентина Иванова –  старши учител в прогимназиален етап по български език и литература
 
15.  Лиляна Бончева – учител в прогимназиален етап по български език и литература
 
16.  Красимира Донева – старши учител в прогимназиален етап по английски език
 
17.  Пенка Павлова – старши учител в прогимназиален етап по математика и физика 
 
18.  Димитрина Тимофеева – старши учител в прогимназиален етап по математика
 
19.  Росен Костов – учител по история и цивилизации, география и икономика
 
20.  инж. Венцислав Иванов – старши учител в прогимназиален етап по информационни технологии, КМ и ТП
 
21.  Меглена Желева – старши учител в прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт
 
22.  Диана Манева – старши учител в прогимназиален етап по музика
 
23.  Иванка Нончева – старши учител в ЦДО (І – ІV клас)
 
24.  Виолета Славова – учител в ЦДО (І  – ІV клас)
 
25.  Яница Георгиева – учител в ЦДО (І  – ІV клас)
 
26.  Кремена Петкова – учител в ЦДО (I  – IV клас)
 
27.  Виктория Атанасова – учител в ЦДО (V  – VІ клас)
 
28.  Валя Чортова – лектор по ХООС и БЗО