Бюджет

Category: Бюджет Published: Tuesday, 02 April 2024

Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

 


 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

 


 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

 

 


 

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

 

 


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

 


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА


 

Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2016 година

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2015 година

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

 


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

 

 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2014 ГОДИНА

 

 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2014 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

 

http://www.2ougalabovo.org/images/byudjet2014/budjet.jpg

 

Hits: 2368