БДП

Category: За учениците Published: Wednesday, 29 September 2021

 Мили деца,
 спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:
 Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
 Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 Не излизайте внезапно на уличното платно.
 Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 Карайте велосипед на разрешените за това места.
 Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.
  Вслушвайте се в съветите на вашите родители и учители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.
 Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 Училищна комисия по БДП
    1. Венцислав Димитров Иванов – председател
    2. Нела Тенева Владимирова                 – член
    3. Красимира Петкова Донева                – член
      Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия с участия на деца :
      1.  Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.
 2.  Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”.
 3.  С учениците от V-­VII клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно ” 5-минутка” ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;
 4.  В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;
 5.  Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;
 6.  Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители.

Набелязани мерки в рубриката по БДП:
  На родителски срещи в рамките на не по-малко от 10 минути, да се информират родителите по БДП и да се предприемат мерки, които са свързани с рисковото поведение на пътя, лична безопасност и опазване на здравето и живота на децата;
 Провеждане на инструктажи  по БДП – пет минутки в края на последния час за деня;
 В годишния план за часа на класа да се включат часове по БДП;
   Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението;
 Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”;
 Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители;
 Класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата.

 

->ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА<-


 

->ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-МАТЕРИАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В САЙТА НА МОН

 

 

->Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

 ->Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

->Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за I клас

 ->Програма за обучение по БДП за II клас

 ->Програма за обучение по БДП за III клас

 ->Програма за обучение по БДП за IV клас

 ->Програма за обучение по БДП за V клас

 ->Програма за обучение по БДП за VI клас

 ->Програма за обучение по БДП за VII клас

 

Hits: 1069