Полезна информация

Category: За родителите Published: Monday, 04 February 2019

Отсъствие на ученик по уважителни причини:

1. ДО 3 /ТРИ/ ДНИ може да изтеглите и попълните от ->ТУК<-

2. ДО 7 /СЕДЕМ/ ДНИ може да изтеглите и попълните от ->ТУК<-


ЗАЯВЛЕНИЕ
По чл. 62, ал.1, т.3 от Наредбата за приобщаващо образование

Относно: Отсъствия на ученик до 3 дни по уважителни причини

Може да го изтеглите и попълните от ->ТУК<-


 ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап на основното образование -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на контролните и класните работи в прогимназиален етап на основното образование -> ТУК


 ГРАФИК за провеждане на спортните дейности -> ТУК

СПОРТЕН КАЛЕНДАР  -> ТУК


ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация  --> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от начален етап  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от прогимназиален етап  -> ТУК

 

 

 

Hits: 954