ІІ ОУ "Христо Ботев" град Гълъбово

Category: Uncategorised
Published: Wednesday, 23 December 2020

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповеди  № РД09-3457/26.11.2020 г. и № РД09-3464/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, се преустановят всички присъствени учебни занятия за децата от подготвителните групи (ПГ) и учениците от I до VII клас включително, записани в дневна и индивидуална форма на обучение във  II ОУ „ Христо Ботев“,  гр.Гълъбово, считано от 30.11.2020 г.  до 18.12.2020 г. за децата от подготвителните групи и от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. за учениците от от I до VII клас включително.

В посочения период обучението на учениците ще се осъществяват от разстояние в електронна среда при използване на платформата Microsoft Teams и електронния дневник на паралелката. Учебните часове ще се провеждат по утвърдено седмично разписание. Информация за графика на часовете и за организацията на учебния процес ще получите от класните ръководители в Школо. За учениците I – III клас една седмица за проектни или творчески дейности и две седмици, в които дните са неучебни ще се използват за занимания по интереси или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.  В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците от IV до VII клас да се осъществява от разстояние в електронна среда.Образователната платформа за обучението от разстояние в електронна среда да бъде Microsoft Teams. Всички ученици и учители да използват акаунтите им предоставени от МОН за портала edu.mon.bg.

Благодарим за разбирането и подкрепата и бъдете здрави!

                                          ->ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА<-


 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


 

ВАЖНО!

С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-


->ПРАВИЛА

НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕ<-


 

 ->ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-


 -> Дистанционно обучение: РЕСУРСИ <-


 

 ->Достъп до информация                   ->Aдминистративни услуги


 


 

БРОЙ 1  БРОЙ 2  БРОЙ 3   БРОЙ 4   БРОЙ 5   БРОЙ 6   БРОЙ 7   БРОЙ 8  БРОЙ 9  БРОЙ 10  БРОЙ 11  БРОЙ 12  БРОЙ 13  БРОЙ 14  БРОЙ 15 

БРОЙ 16  БРОЙ 17  БРОЙ 18  БРОЙ 19  БРОЙ 20 БРОЙ 21  БРОЙ 22  БРОЙ 23  БРОЙ 24  БРОЙ 25  БРОЙ 26  БРОЙ 27  БРОЙ 28   БРОЙ 29   БРОЙ 30 

БРОЙ 31 БРОЙ 32 БРОЙ 33  БРОЙ 34  БРОЙ 35  БРОЙ 36  БРОЙ 37  БРОЙ 38  БРОЙ 39  БРОЙ 40  БРОЙ 41   БРОЙ 42   БРОЙ 43  БРОЙ 44  БРОЙ 45  БРОЙ 46  БРОЙ 47  БРОЙ 48 БРОЙ 49  БРОЙ 50  БРОЙ 51  БРОЙ 52  БРОЙ 53   БРОЙ 54   БРОЙ 55   БРОЙ 56

Съобщение

Category: Uncategorised
Published: Monday, 16 June 2014

На всички ученици, желаем весела лятна ваканция,

пълна с много радост и  незабравими преживявания!