СЪСТЕЗАНИЯ "31 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ"

Category: Галерия Published: Sunday, 17 August 2014

Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) и партньорите ú отбелязват Световния ден без тютюнев дим, поставяйки във фокус здравните рискове, свързани с употребата на тютюн и застъпвайки се за ефективни политики за намаляване на неговата консумация.
Страните членки на СЗО създават този ден през 1987 г., за да привлекат вниманието на света към тютюневата епидемия и към предотвратимите смърт и заболявания, причинени от тютюнопушенето.
Някои ключови факти
-    Тютюнът убива до половината от употребяващите го.
-    Тютюнът убива близо 6 милиона души всяка година. Над 5 млн. от тези смъртни случаи са резултат от директна употреба на тютюн, докато над 600 000 са резултат от пасивното пушене, на което са били изложени непушачите.
-    По света има 1 милиард пушачи, като близо 80% от тях живеят в страни с ниски и средни доходи.
-    Употребата на тютюневи продукти се увеличава в световен мащаб, въпреки че намалява в някои страни, където доходите са високи.
-    Тютюнът е причинил 100 милиона смъртни случая през ХХ век. Ако сегашната тенденция се запази, смъртните случаи през ХХІ век могат да достигнат 1 милиард.
-    Ако не бъдат предприети мерки, смъртните случаи, свързани с тютюн, ще се увеличат до над 8 милиона годишно до 2030 г. Повече от 80% от тези смъртни случаи ще бъдат в страните с ниски и средни доходи.
За Световния ден без тютюнев дим 2014 СЗО и партньори призовават всички страни да повишат данъците върху тютюна.

Намалете употребата на тютюн, спасете животи
Според Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (WHO FCTC) държавите трябва да въведат данъчни и ценови политики за тютюневите продукти като начин да се намали консумацията на тютюн. Изследванията показват, че по-високите данъци са особено ефективни за намаляването на тютюневата употреба сред хората с по-ниски доходи и за предпазването на младежите от тютюнопушене. Увеличение на данъците, което повишава цените на тютюна с 10%, намалява консумацията му с около 4% в страните с високи доходи и с до 8% в страните с ниски и средни доходи.
Освен това се смята, че повишаването на акцизите върху тютюна е най-рентабилната мярка за контрол над него. Световният здравен доклад от 2010 г. сочи, че повишаване на акцизите с 50% ще донесе малко над 1,4 милиарда американски долара в допълнителни фондове в 22 страни с ниски доходи. Ако тези пари бъдат използвани за здраве, държавните разходи за здравеопазване в тези страни може да се повишат с до 50%.
Цели
Основната цел на Световния ден без тютюнев дим е да допринесе за предпазването на сегашното и бъдещите поколения не само от опустошителните последствия за здравето, дължащи се на тютюна, но и от социалните, на околната среда и икономически бедствия от употребата на тютюн и излагане на тютюнев дим.
Специфичните цели на кампанията през 2014 г. са:
•    Правителствата да повишат данъците върху тютюна до нива, които намаляват неговата консумация.
•    Отделните хора и гражданските обществени организации да насърчават техните правителства да повишат данъците върху тютюна до нива, които намаляват неговата консумация.
Употребата на тютюн е единствената най-предотвратима причина за смърт в световен мащаб и в момента е отговорна за 10% от смъртните случаи сред пълнолетните по света.

Източник: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/event/en/

Hits: 2739